הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה - אחרי 4 הדחות - הוא/היא....

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1627939318ב', 08/02/2021 - 23:21אורן
1627939370ב', 08/02/2021 - 23:22אורן
1627939416ב', 08/02/2021 - 23:23טיטי
1627939538ב', 08/02/2021 - 23:25טיטי
1627939665ב', 08/02/2021 - 23:27אורן
1627940052ב', 08/02/2021 - 23:34טיטי
1627940061ב', 08/02/2021 - 23:34ג'אקו
1627940600ב', 08/02/2021 - 23:43אורן
1627940757ב', 08/02/2021 - 23:45אורן
1627941291ב', 08/02/2021 - 23:54שרית
1627941300ב', 08/02/2021 - 23:54אורן
1627941495ב', 08/02/2021 - 23:58אורן
1627941632ג', 08/03/2021 - 00:00עומר
1627942007ג', 08/03/2021 - 00:06ג'אקו
1627942072ג', 08/03/2021 - 00:07עומר
1627942285ג', 08/03/2021 - 00:11אורן
1627942395ג', 08/03/2021 - 00:13עומר
1627942473ג', 08/03/2021 - 00:14עומר
1627942661ג', 08/03/2021 - 00:17תמיר
1627943610ג', 08/03/2021 - 00:33אורן

עמודים