הינך נמצא כאן

סקר ההדחה הרביעית - מארבע יוצא אחד

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1627835654א', 08/01/2021 - 18:34אורן
1627835709א', 08/01/2021 - 18:35אור
1627835739א', 08/01/2021 - 18:35אורן
1627835741א', 08/01/2021 - 18:35אייל
1627835798א', 08/01/2021 - 18:36אורן
1627835815א', 08/01/2021 - 18:36אור
1627835877א', 08/01/2021 - 18:37שרית
1627835959א', 08/01/2021 - 18:39שרית
1627836061א', 08/01/2021 - 18:41אייל
1627836177א', 08/01/2021 - 18:42אייל
1627836212א', 08/01/2021 - 18:43אורן
1627836217א', 08/01/2021 - 18:43אור
1627836230א', 08/01/2021 - 18:43אייל
1627836329א', 08/01/2021 - 18:45אייל
1627836360א', 08/01/2021 - 18:46אורן
1627836369א', 08/01/2021 - 18:46אורן
1627836417א', 08/01/2021 - 18:46אורן
1627836456א', 08/01/2021 - 18:47אורן
1627836477א', 08/01/2021 - 18:47אייל
1627836530א', 08/01/2021 - 18:48אור

עמודים