הינך נמצא כאן

סקר הדחה אחרונה לקראת כניסת הדיירים החדשים

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1611475665א', 01/24/2021 - 09:07ג'וזי
1611475720א', 01/24/2021 - 09:08ג'וזי
1611475787א', 01/24/2021 - 09:09קארין
1611475809א', 01/24/2021 - 09:10גל
1611475869א', 01/24/2021 - 09:11דרור
1611476117א', 01/24/2021 - 09:15יהודה
1611476142א', 01/24/2021 - 09:15קארין
1611476191א', 01/24/2021 - 09:16יהודה
1611476205א', 01/24/2021 - 09:16ג'וזי
1611476210א', 01/24/2021 - 09:16ג'וזי
1611476261א', 01/24/2021 - 09:17רמי ורד
1611476278א', 01/24/2021 - 09:17זהבה בן
1611476347א', 01/24/2021 - 09:19זהבה בן
1611476373א', 01/24/2021 - 09:19זהבה בן
1611476683א', 01/24/2021 - 09:24ג'וזי
1611476714א', 01/24/2021 - 09:25גל
1611476799א', 01/24/2021 - 09:26גל
1611476901א', 01/24/2021 - 09:28זהבה בן
1611477074א', 01/24/2021 - 09:31
1611477096א', 01/24/2021 - 09:31ג'וזי

עמודים