הינך נמצא כאן

מי יהיה הזוכה הגדול של העונה?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1610951490ב', 01/18/2021 - 07:31ג'וזי
1610951497ב', 01/18/2021 - 07:31ג'וזי
1610951696ב', 01/18/2021 - 07:34יהודה
1610951788ב', 01/18/2021 - 07:36תום
1610951889ב', 01/18/2021 - 07:38קארין
1610952029ב', 01/18/2021 - 07:40רמי ורד
1610952270ב', 01/18/2021 - 07:44ג'וזי
1610952277ב', 01/18/2021 - 07:44ג'וזי
1610952294ב', 01/18/2021 - 07:44רמי ורד
1610952362ב', 01/18/2021 - 07:46ג'וזי
1610952420ב', 01/18/2021 - 07:47רמי ורד
1610952773ב', 01/18/2021 - 07:52תום
1610952811ב', 01/18/2021 - 07:53תום
1610952839ב', 01/18/2021 - 07:53תום
1610952862ב', 01/18/2021 - 07:54תום
1610952879ב', 01/18/2021 - 07:54תום
1610952887ב', 01/18/2021 - 07:54ליאור כלפון
1610952898ב', 01/18/2021 - 07:54תום
1610952916ב', 01/18/2021 - 07:55תום
1610952937ב', 01/18/2021 - 07:55תום

עמודים