הינך נמצא כאן

סקר הזוכה הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585990912ש', 04/04/2020 - 11:01ירדן
1585990922ש', 04/04/2020 - 11:02אודליה
1585990931ש', 04/04/2020 - 11:02אסיף
1585990945ש', 04/04/2020 - 11:02אסיף
1585991014ש', 04/04/2020 - 11:03אסיף
1585991014ש', 04/04/2020 - 11:03תקווה
1585991019ש', 04/04/2020 - 11:03אסיף
1585991021ש', 04/04/2020 - 11:03תקווה
1585991022ש', 04/04/2020 - 11:03תקווה
1585991025ש', 04/04/2020 - 11:03ירדן
1585991025ש', 04/04/2020 - 11:03תקווה
1585991051ש', 04/04/2020 - 11:04ירדן
1585991094ש', 04/04/2020 - 11:04אסיף
1585991125ש', 04/04/2020 - 11:05אסיף
1585991130ש', 04/04/2020 - 11:05אסיף
1585991134ש', 04/04/2020 - 11:05תקווה
1585991141ש', 04/04/2020 - 11:05תקווה
1585991154ש', 04/04/2020 - 11:05אסיף
1585991162ש', 04/04/2020 - 11:05ירדן
1585991178ש', 04/04/2020 - 11:06אסיף

עמודים