הינך נמצא כאן

סקר הזוכה הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585990571ש', 04/04/2020 - 10:56גדי
1585990576ש', 04/04/2020 - 10:56תקווה
1585990616ש', 04/04/2020 - 10:56תקווה
1585990624ש', 04/04/2020 - 10:57גדי
1585990633ש', 04/04/2020 - 10:57ירדן
1585990642ש', 04/04/2020 - 10:57אודליה
1585990664ש', 04/04/2020 - 10:57תקווה
1585990717ש', 04/04/2020 - 10:58אסיף
1585990727ש', 04/04/2020 - 10:58אסיף
1585990734ש', 04/04/2020 - 10:58תקווה
1585990738ש', 04/04/2020 - 10:58אסיף
1585990753ש', 04/04/2020 - 10:59תקווה
1585990753ש', 04/04/2020 - 10:59אודליה
1585990761ש', 04/04/2020 - 10:59תקווה
1585990765ש', 04/04/2020 - 10:59אסיף
1585990797ש', 04/04/2020 - 10:59אסיף
1585990841ש', 04/04/2020 - 11:00אסיף
1585990857ש', 04/04/2020 - 11:00ירדן
1585990861ש', 04/04/2020 - 11:00אסיף
1585990885ש', 04/04/2020 - 11:01תקווה

עמודים