הינך נמצא כאן

סקר הזוכה הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585990241ש', 04/04/2020 - 10:50אסיף
1585990244ש', 04/04/2020 - 10:50אסיף
1585990244ש', 04/04/2020 - 10:50אסיף
1585990276ש', 04/04/2020 - 10:51אסיף
1585990322ש', 04/04/2020 - 10:51אסיף
1585990325ש', 04/04/2020 - 10:52ירדן
1585990325ש', 04/04/2020 - 10:52ירדן
1585990359ש', 04/04/2020 - 10:52תקווה
1585990360ש', 04/04/2020 - 10:52אסיף
1585990386ש', 04/04/2020 - 10:53אסיף
1585990414ש', 04/04/2020 - 10:53אסיף
1585990473ש', 04/04/2020 - 10:54ירדן
1585990473ש', 04/04/2020 - 10:54אודליה
1585990477ש', 04/04/2020 - 10:54אסיף
1585990485ש', 04/04/2020 - 10:54ירדן
1585990489ש', 04/04/2020 - 10:54אסיף
1585990529ש', 04/04/2020 - 10:55ירדן
1585990531ש', 04/04/2020 - 10:55אסיף
1585990539ש', 04/04/2020 - 10:55ירדן
1585990559ש', 04/04/2020 - 10:55תקווה

עמודים