הינך נמצא כאן

סקר הזוכה הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585989747ש', 04/04/2020 - 10:42אסיף
1585989772ש', 04/04/2020 - 10:42ירדן
1585989784ש', 04/04/2020 - 10:43תקווה
1585989836ש', 04/04/2020 - 10:43אודליה
1585989896ש', 04/04/2020 - 10:44גדי
1585989925ש', 04/04/2020 - 10:45תקווה
1585989949ש', 04/04/2020 - 10:45ירדן
1585989950ש', 04/04/2020 - 10:45תקווה
1585989957ש', 04/04/2020 - 10:45ירדן
1585989987ש', 04/04/2020 - 10:46תקווה
1585990026ש', 04/04/2020 - 10:47אסיף
1585990069ש', 04/04/2020 - 10:47ירדן
1585990105ש', 04/04/2020 - 10:48ירדן
1585990120ש', 04/04/2020 - 10:48תקווה
1585990124ש', 04/04/2020 - 10:48ירדן
1585990130ש', 04/04/2020 - 10:48אסיף
1585990131ש', 04/04/2020 - 10:48אודליה
1585990209ש', 04/04/2020 - 10:50תקווה
1585990214ש', 04/04/2020 - 10:50תקווה
1585990226ש', 04/04/2020 - 10:50ירדן

עמודים