הינך נמצא כאן

סקר הזוכה הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585989389ש', 04/04/2020 - 10:36ירדן
1585989392ש', 04/04/2020 - 10:36אודליה
1585989409ש', 04/04/2020 - 10:36אסיף
1585989413ש', 04/04/2020 - 10:36ירדן
1585989416ש', 04/04/2020 - 10:36אסיף
1585989441ש', 04/04/2020 - 10:37אסיף
1585989449ש', 04/04/2020 - 10:37אסיף
1585989472ש', 04/04/2020 - 10:37גדי
1585989527ש', 04/04/2020 - 10:38ירדן
1585989532ש', 04/04/2020 - 10:38ירדן
1585989559ש', 04/04/2020 - 10:39אסיף
1585989563ש', 04/04/2020 - 10:39ירדן
1585989588ש', 04/04/2020 - 10:39תקווה
1585989607ש', 04/04/2020 - 10:40אודליה
1585989634ש', 04/04/2020 - 10:40תקווה
1585989649ש', 04/04/2020 - 10:40ירדן
1585989653ש', 04/04/2020 - 10:40אסיף
1585989705ש', 04/04/2020 - 10:41אסיף
1585989710ש', 04/04/2020 - 10:41אסיף
1585989740ש', 04/04/2020 - 10:42אסיף

עמודים