הינך נמצא כאן

סקר הזוכה הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585989077ש', 04/04/2020 - 10:31ירדן
1585989088ש', 04/04/2020 - 10:31ירדן
1585989091ש', 04/04/2020 - 10:31תקווה
1585989095ש', 04/04/2020 - 10:31תקווה
1585989135ש', 04/04/2020 - 10:32אסיף
1585989141ש', 04/04/2020 - 10:32ירדן
1585989165ש', 04/04/2020 - 10:32אסיף
1585989182ש', 04/04/2020 - 10:33אסיף
1585989183ש', 04/04/2020 - 10:33אסיף
1585989201ש', 04/04/2020 - 10:33ירדן
1585989228ש', 04/04/2020 - 10:33תקווה
1585989230ש', 04/04/2020 - 10:33אסיף
1585989236ש', 04/04/2020 - 10:33ירדן
1585989241ש', 04/04/2020 - 10:33תקווה
1585989304ש', 04/04/2020 - 10:35אסיף
1585989315ש', 04/04/2020 - 10:35תקווה
1585989335ש', 04/04/2020 - 10:35אסיף
1585989366ש', 04/04/2020 - 10:36אסיף
1585989369ש', 04/04/2020 - 10:36אסיף
1585989371ש', 04/04/2020 - 10:36ירדן

עמודים