הינך נמצא כאן

סקר הזוכה הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585988828ש', 04/04/2020 - 10:27ירדן
1585988831ש', 04/04/2020 - 10:27תקווה
1585988864ש', 04/04/2020 - 10:27תקווה
1585988869ש', 04/04/2020 - 10:27תקווה
1585988876ש', 04/04/2020 - 10:27תקווה
1585988890ש', 04/04/2020 - 10:28תקווה
1585988892ש', 04/04/2020 - 10:28תקווה
1585988893ש', 04/04/2020 - 10:28תקווה
1585988921ש', 04/04/2020 - 10:28אסיף
1585988920ש', 04/04/2020 - 10:28אסיף
1585988921ש', 04/04/2020 - 10:28תקווה
1585988937ש', 04/04/2020 - 10:28תקווה
1585988941ש', 04/04/2020 - 10:28ירדן
1585988949ש', 04/04/2020 - 10:29ירדן
1585988956ש', 04/04/2020 - 10:29ירדן
1585988983ש', 04/04/2020 - 10:29ירדן
1585989022ש', 04/04/2020 - 10:30אסיף
1585989036ש', 04/04/2020 - 10:30ירדן
1585989040ש', 04/04/2020 - 10:30תקווה
1585989049ש', 04/04/2020 - 10:30אסיף

עמודים