הינך נמצא כאן

סקר הזוכה הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1586646370א', 04/12/2020 - 01:06תקווה
1586684232א', 04/12/2020 - 11:37אסיף
1586814732ב', 04/13/2020 - 23:52תקווה
1586834240ג', 04/14/2020 - 05:17אודליה
1586888010ג', 04/14/2020 - 20:13תקווה
1586895953ג', 04/14/2020 - 22:25ירדן
1586903857ד', 04/15/2020 - 00:37תקווה
1586922633ד', 04/15/2020 - 05:50תקווה
1587154359ו', 04/17/2020 - 22:12גדי
1587156109ו', 04/17/2020 - 22:41ירדן
1587238433ש', 04/18/2020 - 21:33ירדן
1587631591ה', 04/23/2020 - 10:46ירדן
1587856035א', 04/26/2020 - 01:07ירדן
1587986816ב', 04/27/2020 - 13:26גדי
1588355075ו', 05/01/2020 - 19:44תקווה

עמודים