הינך נמצא כאן

סקר הזוכה הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585988672ש', 04/04/2020 - 10:24תקווה
1585988677ש', 04/04/2020 - 10:24ירדן
1585988680ש', 04/04/2020 - 10:24תקווה
1585988682ש', 04/04/2020 - 10:24ירדן
1585988697ש', 04/04/2020 - 10:24תקווה
1585988699ש', 04/04/2020 - 10:24אודליה
1585988709ש', 04/04/2020 - 10:25ירדן
1585988711ש', 04/04/2020 - 10:25תקווה
1585988731ש', 04/04/2020 - 10:25תקווה
1585988733ש', 04/04/2020 - 10:25תקווה
1585988741ש', 04/04/2020 - 10:25תקווה
1585988749ש', 04/04/2020 - 10:25תקווה
1585988753ש', 04/04/2020 - 10:25ירדן
1585988763ש', 04/04/2020 - 10:25ירדן
1585988774ש', 04/04/2020 - 10:26אודליה
1585988774ש', 04/04/2020 - 10:26תקווה
1585988783ש', 04/04/2020 - 10:26אודליה
1585988803ש', 04/04/2020 - 10:26ירדן
1585988807ש', 04/04/2020 - 10:26ירדן
1585988809ש', 04/04/2020 - 10:26אסיף

עמודים