הינך נמצא כאן

סקר הגמר - מי הזוכה הגדול של העונה?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585901308ו', 04/03/2020 - 10:08ירדן
1585901317ו', 04/03/2020 - 10:08תקווה
1585901327ו', 04/03/2020 - 10:08תקווה
1585901332ו', 04/03/2020 - 10:08אודליה
1585901335ו', 04/03/2020 - 10:08ירדן
1585901350ו', 04/03/2020 - 10:09אודליה
1585901359ו', 04/03/2020 - 10:09גדי
1585901361ו', 04/03/2020 - 10:09אסיף
1585901371ו', 04/03/2020 - 10:09אודליה
1585901375ו', 04/03/2020 - 10:09ירדן
1585901383ו', 04/03/2020 - 10:09גדי
1585901393ו', 04/03/2020 - 10:09תקווה
1585901398ו', 04/03/2020 - 10:09אודליה
1585901411ו', 04/03/2020 - 10:10ירדן
1585901417ו', 04/03/2020 - 10:10תקווה
1585901418ו', 04/03/2020 - 10:10אודליה
1585901423ו', 04/03/2020 - 10:10תקווה
1585901428ו', 04/03/2020 - 10:10גדי
1585901433ו', 04/03/2020 - 10:10גדי
1585901450ו', 04/03/2020 - 10:10ירדן

עמודים